• 963 86445 5 9
  • 413 oldal
  • Ára: 3 000 Ft
  • Tudomány
Csoma Gyula

Andragógiai szemelvények

E könyv egybegyűjti a felnőttkori tanítás-tanulás tárgyköréből a szerző évtizedek során felvetett kérdéseit és az e kérdések mögött meghúzódó problémákat, valamint a problémák megoldásának általánosítható érvényű módozatait. Megállapításait nem változtathatatlan, örökérvényű igazságként fogalmazza meg – hiszen az írásokban mindig ott rejlik a filozofikus hajlamú értelmiségi állandó kételye –, hanem kipróbálásra, illetve továbbgondolásra alkalmas ajánlásként.

Az elősorjázó írások – így egybegyűjtve – megerősítik a korábbi sejtésünket, hogy Csoma Gyula jelentős mértékben járult hozzá az andragógia (a felnőttkori tanítás-tanulás) tudományának hazai megalapozásához és fejlődéséhez. A különböző időpontokban megjelent tanulmányok szinte szisztematikusan építik fel a tudomány szakágazatait. A kötetben – az indulást meghatározó pedagógiai gondolatiságot megszüntetve vagy megtartva – megtalálhatók az általános andragógia, az andragógiai didaktika, az andragógiai módszertan, az andragógia történet és a komparatív andragógia alapkérdéseit megfogalmazó írások, amelyek biztos kiindulópontjai lehetnek a napjainkban kibontakozó „Life Long Learning” tevékenység tudományos igényű feldolgozásának.

Ajánlom ezt a könyvet minden művelődésszervezőnek, andragógusnak, felnőttképzési szakértőnek, személyügyi szervezőnek, illetve ilyen pályára készülő egyetemi és főiskolai hallgatónak, mert az itt felhalmozott tudás megismerésével biztosabban válhatnak választott szakmájuk professzionális művelőjévé.”