Gyenes Károly

Az illusztrált tarokk könyve

Kevés olyan kártyajáték létezik a világon, amely gazdagabb múltra tekint vissza, mint a tarokk. Az illusztrált tarokk nem szerencsejáték, gondolkodni tanít.

Tovább
Murray Edelman

A politika szimbolikus valósága

Edelman 1964-ben megjelent könyve egyike a politikatudomány legfontosabb munkáinak, amely egyértelművé tette: a politika szimbolikus valósága nem a látszatpolitizálás hókuszpókusza és politikai jelképek fabrikálása.

Tovább
Csoma Gyula

Andragógiai szemelvények

E könyv egybegyűjti a felnőttkori tanítás-tanulás tárgyköréből a szerző évtizedek során felvetett kérdéseit és az e kérdések mögött meghúzódó problémákat, valamint a problémák megoldásának általánosítható érvényű módozatait.

Tovább
Borsi-Kálmán Béla

Pillanatkép

Borsi-Kálmán Béla nagy érdeme, hogy elemzésében nem Amerika-párti vagy Amerika-ellenes szempontok vezetik;

Tovább